ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

Τα προφίλ αλουμινίου σε συνδυασμό με ράβδους επιφανειακής βαφής κυκλικής διατομής και τα ειδικού σχεδιασμού ράουλα της εταιρίας εξασφαλίζουν το σχεδιασμό και την κατασκευή γραμμικών οδηγών οι οποίοι βρίσκουν εφαρμογή σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.

Μέσα από εμπειρία είκοσι ετών, η TECHDEAL, προσφέρει γραμμικούς οδηγούς μεγάλης αξιοπιστίας οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν αποδοτικά σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών βιομηχανικών εφαρμογών σε περιβάλλοντα τα οποία χαρακτηρίζονται από:

 • Υψηλά επίπεδα σκόνης
 • Ρινίσματα μετάλλων
 • Πριονίδια, ροκανίδια
 • Χνούδια και υφάσματα
 • Κατάλοιπα τροφίμων
 • Υψηλές θερμοκρασίες
 • Μεγάλα ποσοστά υγρασίας

H TECHDEAL, διαθέτει δύο βασικούς τύπους γραμμικών οδηγών, μεσαίου και βαρέως τύπου, με τους οποίους δύναται να καλυφθεί ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας προσφέροντας:

 • Ταχύτητες έως 3m/s
 • Επιταχύνσεις έως 30m/s2
 • Αντοχή και εξασφαλισμένη λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 100°C
 • Υψηλή ακρίβεια κίνησης και επαναληψιμότητα
 • Χαμηλή στάθμη θορύβου
 • Ομαλή κίνηση με ελάχιστες τριβές
 • Μεγάλο μήκος διαδρομής
 • Δυνατότητα παρακολούθησης καμπύλων διαδρομών
 • Αξιοπιστία

Τα ράουλα ολισθαίνουν πάνω σε ράβδους επιφανειακής βαφής κυκλικής διατομής. Ø10mm ή Ø12mm Το βαγόνι ολίσθησης στους γραμμικούς οδηγούς μπορεί να είναι είτε ελεύθερο είτε να μετακινείται μέσω κάποιου κινητήρα, servo κτλ. ανάλογα με το είδος της εφαρμογής. Η κίνηση μπορεί να μεταδοθεί από τον κινητήριο μηχανισμό στο βαγόνι ολίσθησης με:

 • Οδοντωτό ιμάντα,
 • Αλυσίδα
 • Κοχλία
 • Ball screw
 • Κρεμαριέρα

Το φορείο των γραμμικών οδηγών μεσαίου τύπου κατασκευάζεται από προφίλ κωδ: 43152 σε μήκος το οποίο στις περισσότερες εφαρμογές δεν ξεπερνά τα 200mm. Για την στερέωση των οδηγών μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προφίλ κωδ: 348005 και κωδ: 43155. Τέλος ανάλογα με το είδος της εφαρμογής για τον κορμό του γραμμικού οδηγού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προφίλ κωδ: 72517, κωδ: 10113 και κωδ: 43153.

Ακόλουθα δίνονται τυπικές περιπτώσεις γραμμικών οδηγών μεσαίου τύπου.

Το φορείο των γραμμικών οδηγών βαρέως τύπου κατασκευάζεται από προφίλ με κωδ: 348002. Για την στερέωση των οδηγών χρησιμοποιείται το πρφίλ με κωδ: 348001. Τέλος ανάλογα με το είδος της εφαρμογής για τον κορμό του γραμμικού οδηγού μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προφίλ κωδ: 10113, κωδ: 43153 και κωδ: 72516.

Το μήκος του γραμμικού οδηγού μπορεί να έχει όσο μήκος απαιτεί η εφαρμογή και περιορίζεται πρακτικά μόνο από κατασκευαστικά όρια. Η στήριξη του οδηγού θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τα φορτία της εφαρμογής κατά περίπτωση.

Σε περιπτώσεις όπου η διαδρομή του οδηγού δεν είναι ευθύγραμμη, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η αλλαγές πορείας σε όλο το μήκος της διαδρομής πραγματοποιούνται με την ίδια ακτίνα καμπυλότητας. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα για την εξασφάλιση διατήρησης της συνεχούς επαφής των ράουλων με τους οδηγούς.

H TECHDEAL, διαθέτει δύο ράουλα δικού της σχεδιασμού μεσαίου και βαρέως τύπου με κωδικούς αριθμούς 208 και 210. Κάθε ένας από αυτούς διατίθεται με άξονα στο κέντρο και με έκκεντρο άξονα έτσι ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση του φορείου καθώς και η δυνατότητα παραλαβής ανοχών. Τα ράουλα έχουν δύο σειρές σφαίρες, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή σε δυναμικά φορτία.