ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

H TECHDEAL, με την πλήρη σειρά προφίλ αλουμινίου και επιπλέον ειδικά εξαρτήματα, σε συνδυασμό με το τεχνικό και μελετητικό της τμήμα μπορεί να προσφέρει έτοιμες λύσεις, να σχεδιάσει και να κατασκευάσει μηχανές ειδικών εφαρμογών ανάλογα με τις ανάγκες σας,

Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να προμηθευτείτε από την TECHDEAL, μεμονωμένα τεμάχια προφίλ αλουμινίου στις διαστάσεις που επιθυμείτε καθώς και ηλεκτρο-μηχανολογικό εξοπλισμό.